ברצף
נארוטו + שיפודן – כל השירים
נארוטו – שירי פתיחה
נארוטו – שירי סיום
נארוטו שיפודן – שירי פתיחה
נארוטו שיפודן – שירי סיום

נארוטו
נארוטו פתיח 1: R★O★C★K★S
נארוטו פתיח 2: Far Away
נארוטו פתיח 3: Turning Sadness Into Kindness
נארוטו פתיח 4: GO!!!
נארוטו פתיח 5: Rhapsody of Youth‏
נארוטו פתיח 6: No Boy, No Cry
נארוטו פתיח 7: Wind and Waves Satellite
נארוטו פתיח 8: Remember
נארוטו פתיח 9: Swaying


נארוטו סיום 1: Wind
נארוטו סיום 2: Harmonia‏
נארוטו סיום 3: Viva★Rock-Japanese Side‏
נארוטו סיום 4: ALIVE‏
נארוטו סיום 5: Many Times Before‏
נארוטו סיום 6: Meteor‏
נארוטו סיום 7: Mountain-a-Go Go-Two‏
נארוטו סיום 8: The First Time I Spoke With You‏
נארוטו סיום 9: Lost Words
נארוטו סיום 10: Speed‏
נארוטו סיום 11: Because You are With Me
נארוטו סיום 12: Parade‏
נארוטו סיום 13: Yellow Moon‏
נארוטו סיום 14: Pinocchio
נארוטו סיום 15: Scenario


נארוטו שיפודן
נארוטו שיפודן פתיח 1: Heros Come Back‏
נארוטו שיפודן פתיח 2: distance
נארוטו שיפודן פתיח 3: Blue Bird‏
נארוטו שיפודן פתיח 4: CLOSER‏
נארוטו שיפודן פתיח 5: Light of a Firefly
נארוטו שיפודן פתיח 6: Sign
נארוטו שיפודן פתיח 7: A World That Was Transparent
נארוטו שיפודן פתיח 8: Diver
נארוטו שיפודן פתיח 9: Lovers‏
נארוטו שיפודן פתיח 10: Newsong‏
נארוטו שיפודן פתיח 11: Assault Rock
נארוטו שיפודן פתיח 12: If
נארוטו שיפודן פתיח 13: Not Even Sudden Rain Can Defeat Me‏
נארוטו שיפודן פתיח 14: Size of the Moon
נארוטו שיפודן פתיח 15: Crimson Lotus
נארוטו שיפודן פתיח 16: Silhouette‏
נארוטו שיפודן פתיח 17: Wind‏
נארוטו שיפודן פתיח 18: LINE
נארוטו שיפודן פתיח 19: Blood Circulator
נארוטו שיפודן פתיח 20: Empty Heart


נארוטו שיפודן סיום 1: Shooting Star
נארוטו שיפודן סיום 2: to You All
נארוטו שיפודן סיום 3: Your Story
נארוטו שיפודן סיום 4: Awaken! Wild‏
נארוטו שיפודן סיום 5: Gentle Rainbow
נארוטו שיפודן סיום 6: Broken Youth‏
נארוטו שיפודן סיום 7: Long Kiss Goodbye‏
נארוטו שיפודן סיום 8: BRING IT ON!!!‏
נארוטו שיפודן סיום 9: Deep Breath‏
נארוטו שיפודן סיום 10: My ANSWER
נארוטו שיפודן סיום 11: It Was You‏
נארוטו שיפודן סיום 12: For You
נארוטו שיפודן סיום 13: Bicycle
נארוטו שיפודן סיום 14: Transient Fireworks‏
נארוטו שיפודן סיום 15: U Can do It
נארוטו שיפודן סיום 16: Midnight Orchestra
נארוטו שיפודן סיום 17: Freedom‏
נארוטו שיפודן סיום 18: Shout Out Your Desires!!!
נארוטו שיפודן סיום 19: Place to Try‏
נארוטו שיפודן סיום 20: By My Side
נארוטו שיפודן סיום 21: Cascade
נארוטו שיפודן סיום 22: Shout This Voice Dry
נארוטו שיפודן סיום 23: Mother
נארוטו שיפודן סיום 24: Goodbye Memory
נארוטו שיפודן סיום 25: I Can Hear‏
נארוטו שיפודן סיום 26: The Crissroad of Beginnings‏
נארוטו שיפודן סיום 27: Black Night Town
נארוטו שיפודן סיום 28: Rainbow
נארוטו שיפודן סיום 29: FLAME
נארוטו שיפודן סיום 30: Never Change feat.LyuLyu
נארוטו שיפודן סיום 31: It's Absolutely No Good
נארוטו שיפודן סיום 32: Spinning World
נארוטו שיפודן סיום 33: A Promise That Doesn't Need Words
נארוטו שיפודן סיום 34: Rainbow's Sky
נארוטו שיפודן סיום 35: Trouble Maker
נארוטו שיפודן סיום 36: Such You, Such Me
נארוטו שיפודן סיום 37: Blue Lullaby
נארוטו שיפודן סיום 38: pino and amelie
נארוטו שיפודן סיום 39: Departure Song
נארוטו שיפודן סיום 40: Absolutely


רוק לי
רוק לי פתיח 1: Give Lee Give Lee Rock Lee
רוק לי פתיח 2: Love Song


רוק לי סיום 1: Twinkle Twinkle
רוק לי סיום 2: Go! Go! Here We Go! Rock Lee!


בורוטו
בורוטו פתיח 1: Baton Road
בורוטו פתיח 2: OVER
בורוטו פתיח 3: It’s all in the game
בורוטו פתיח 4: Lonely Go!
בורוטו פתיח 5: Golden Time
בורוטו פתיח 6: Teenage Dream
בורוטו פתיח 7: Hajimatteiku Takamatteiku
בורוטו פתיח 8: BAKU
בורוטו פתיח 9: Gamushara
בורוטו פתיח 10: GOLD
בורוטו פתיח 11: Kirarirari


בורוטו סיום 1: Dreamy Journey
בורוטו סיום 2: Sayonara Moon Town
בורוטו סיום 3: Boku wa Hashiritsuzukeru
בורוטו סיום 4: Denshin Tamashii
בורוטו סיום 5: Kachou Fuugetsu
בורוטו סיום 6: Leica
בורוטו סיום 7: Polaris
בורוטו סיום 8: Tsuyogari Loser
בורוטו סיום 9: Ride or Die
בורוטו סיום 10: Mikansei na Hikari-tachi
בורוטו סיום 11: Wish on
בורוטו סיום 12: Fireworks
בורוטו סיום 13: Maybe I
בורוטו סיום 14: Central
בורוטו סיום 15: Answers
בורוטו סיום 16: Kimi ga Ita Shirushi
בורוטו סיום 17: Who are you?
בורוטו סיום 18: Prologue
בורוטו סיום 19: VOLTAGE
בורוטו סיום 20: Twilight Fuzz
בורוטו סיום 21: Bibouroku