• פרטים:
  • סטטוס: האנימה בהפסקה (עדיין אין תאריך חזרה)
  • תחילת שידור: 05/05/2017
  • עבור גילאים: 13+

תקציר:

פרק 1 אנימה קאנון פרק 2 אנימה קאנון פרק 3 אנימה קאנון פרק 4 אנימה קאנון פרק 5 אנימה קאנון פרק 6 אנימה קאנון פרק 7 אנימה קאנון פרק 8 אנימה קאנון פרק 9 אנימה קאנון פרק 10 אנימה קאנון פרק 11 אנימה קאנון פרק 12 אנימה קאנון פרק 13 אנימה קאנון פרק 14 אנימה קאנון פרק 15 פילר פרק 16 פילר פרק 17 פילר בחלקו פרק 18 פרק 19 פרק 20 פרק 21 פרק 22 פרק 23 אנימה קאנון פרק 24 אנימה קאנון פרק 25 אנימה קאנון פרק 26 אנימה קאנון פרק 27 אנימה קאנון פרק 28 אנימה קאנון פרק 29 אנימה קאנון פרק 30 אנימה קאנון פרק 31 אנימה קאנון פרק 32 פילר פרק 33 אנימה קאנון פרק 34 אנימה קאנון פרק 35 אנימה קאנון פרק 36 אנימה קאנון פרק 37 אנימה קאנון פרק 38 פרק 39 פילר פרק 40 פילר פרק 41 אנימה קאנון פרק 42 אנימה קאנון פרק 43 אנימה קאנון פרק 44 אנימה קאנון פרק 45 אנימה קאנון פרק 46 אנימה קאנון פרק 47 פילר פרק 48 פילר פרק 49 פילר פרק 50 אנימה קאנון פרק 51 אנימה קאנון פרק 52 פרק 53 פרק 54 פרק 55 פרק 56 פרק 57 פרק 58 פרק 59 פרק 60 פרק 61 פרק 62 פרק 63 פרק 64 פרק 65 פרק 66 פילר פרק 67 פילר פרק 68 פילר פרק 69 פילר פרק 70 אנימה קאנון פרק 71 אנימה קאנון פרק 72 אנימה קאנון פרק 73 אנימה קאנון פרק 74 אנימה קאנון פרק 75 אנימה קאנון פרק 76 אנימה קאנון פרק 77 אנימה קאנון פרק 78 אנימה קאנון פרק 79 אנימה קאנון פרק 80 אנימה קאנון פרק 81 אנימה קאנון פרק 82 אנימה קאנון פרק 83 אנימה קאנון פרק 84 אנימה קאנון פרק 85 אנימה קאנון פרק 86 אנימה קאנון פרק 87 אנימה קאנון פרק 88 אנימה קאנון פרק 89 אנימה קאנון פרק 90 אנימה קאנון פרק 91 אנימה קאנון פרק 92 פרק 93 פרק 94 פרק 95 פילר פרק 96 פילר פרק 97 אנימה קאנון פרק 98 אנימה קאנון פרק 99 אנימה קאנון פרק 100